Veelgestelde vragen

Waarom ontstemt een vleugel of een piano?
Als er maar één toon vals klinkt, moet dan de hele piano gestemd worden?
Hoe vaak moet een piano of vleugel gestemd worden?
Hoe lang duurt het stemmen van een piano of vleugel?
Hoe lang moet je na een verhuizing wachten tot een piano of vleugel weer gestemd kan worden?
Waarom een valse piano laten stemmen als je er geen last van hebt (bijvoorbeeld omdat je toch nooit speelt?)

Waarom ontstemt een vleugel of een piano?

Een piano of vleugel ontstemt voornamelijk door een verandering in de luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid zorgt ervoor dat de klankbodem uitzet of krimpt. Een piano ontstemt dus ook als er niet op gespeeld wordt!

Een piano of vleugel kan ook ontstemmen als iemand een hele harde touché heeft, dus hard op de toetsen slaat.
Verder kan een piano of vleugel ontstemmen door een defect aan de piano, bijvoorbeeld door een gescheurde klankbodem, een gescheurd stemblok of loszittende stempinnen.

Is uw piano ontstemd? Neem contact op.

Als er maar één toon vals klinkt, moet dan de hele piano gestemd worden?

Ja. Veel mensen horen alleen maar die ene valse toon. Maar iemand met een goed gehoor zal kunnen horen dat ook de andere tonen vals zijn. Een snaar staat niet los op zichzelf maar is verbonden via de kam met de klankbodem. Alle andere snaren staan op dezelfde manier in contact met de klankbodem. Is er één pianosnaar vals dan zullen ook de andere snaren vals klinken.

Hoe vaak moet een piano of vleugel gestemd worden?

Normaal wordt een piano tot 2 keer per jaar gestemd. Dat geeft de beste garantie dat de piano stabiel op stemming blijft gedurende het hele jaar. Als hij minder vaak gestemd wordt, bijvoorbeeld 1 keer per jaar, dan zijn de verschillen tussen ontstemming en stemming meestal heel groot. Omdat dan de snaren tijdens het stemmen meer gerekt moeten worden, heb je kans dat de piano na het stemmen minder stabiel is en sneller weer ontstemt.

Hoe lang duurt het stemmen van een piano of vleugel?

Dat duurt ongeveer 1 uur. Het is afhankelijk van hoe vals het instrument is.

Hoe lang moet je na een verhuizing wachten tot een piano of vleugel weer gestemd kan worden?

De piano of vleugel moet eerst acclimatiseren, dat wil zeggen hij moet wennen aan de vochtigheidsgraad van de nieuwe ruimte. Over het algemeen duurt dat 3 á 4 weken. Daarna kan een vleugel of piano weer gestemd worden.

Waarom een valse piano laten stemmen als je er geen last van hebt (bijvoorbeeld omdat je toch nooit speelt?)

De piano of vleugel moet minimaal één keer per jaar gestemd worden. Als je langer dan een jaar wacht, dan kan de piano zo vals worden dat er twee stembeurten voor nodig zijn om het geheel weer goed te krijgen.

piano stemmen antwerpen